loading...
[เข้าสู่ระบบ] ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

1. AccessMedicine
AccessMedicine

ฐานข้อมูลหนังสือตำราแพทย์ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ซึ่งสามารถเลือกอ่านจากหน้าสารบัญของหนังสือ หรือ จะใช้วิธีค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากหนังสือทุกเล่มในฐานข้อมูลก็ได้

   
2073 hits
2. Australia National University (ANU)
Australia National University (ANU)

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เอกสารวิชาการ ของ ANU ในรูปแบบของเอกสาร วารสาร การประชุม มากกว่า 350 รายการ 

   
2234 hits
3. Bookboon
Bookboon

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา สำหรับนักเรียนและนักท่องเที่ยวในรูปแบบ PDF หนังสือทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดฟรีโดยไม่ต้องลงทะเบียน    
1730 hits
4. Books@Ovid
Books@Ovid

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขา Medicine, Nursing และ Pharmacology ประกอบด้วยข้อมูลรายการบรรณานุกรม พร้อมเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML ให้ Color diagrams, charts, graphics และภาพประกอบต่างๆจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น LWW, McGraw Hill, Oxford Publishers, Facts & Comparisons,and Lexicomp เป็นต้น   
1430 hits
5. Chula e-book
Chula e-book

เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในลักษณะของการให้บริการ วิชาการแก่หน่วยงานทั่วไป ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ในการใช้งานจะไม่สามารถพิมพ์เป็นเอกสารได้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าใช้บริการได้โดยการ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์   
2366 hits
6. CRCnetBASE
CRCnetBASE

ฐานข้อมูลทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยข้อมูลรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบ PDF

   
3307 hits
7. Ebrary
Ebrary

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากหลายสำนักพิมพ์ เช่น Cambridge University Press, Elsevier, Oxford University Press, Springer and Taylor & Francis.

   
1551 hits
8. EBSCO eBooks
EBSCO eBooks

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF การสั่งพิมพ์ หรือบันทึก สามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า กรณีต้องการบันทึกไฟล์ (Download) ผู้ใช้งานต้อง Sign in เข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ โดยระบบกำหนดเวลาให้ยืมได้นาน 168 ชั่วโมง 

   
2732 hits
9. Elsevier E-Book
Elsevier E-Book

ฐานข้อมูลฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และ หนังสือชุด (Book Series) กว่า 2,000 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ตั้งแต่ 2007-2010 เอกสารฉบับเต็มเป็นไฟล์ pdf แยกเป็นบท (Chapter) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเพื่อจัดเก็บได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct

   
2379 hits
10. Free e-Book
Free e-Book

สำนัก ฯ รวบรวม Free Ebook  สาขาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

   
2477 hits
11. FreeBooks4Doctors!
FreeBooks4Doctors!

หนังสือการแพทย์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฟรี

   
1018 hits
12. Google Books
Google Books

ดูตัวอย่างหนังสือ หรือในบางกรณีอาจอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ หากหนังสือนั้น ไม่มีลิขสิทธิ์หรือผู้จัดพิมพ์อนุญาต เป็นสาธารณสมบัติ จะสามารถดาวน์โหลด PDF ได้ฟรี มีให้บริการกว่า 35 ภาษา ตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเช็ก จนถึงภาษาฟินแลนด์  ผู้จัดพิมพ์และผู้เขียนกว่า 10,000 ราย รวมถึงพันธมิตรห้องสมุดนานาชาติ 7 แห่ง ได้แก่ Oxford University (อังกฤษ), University of Complutense of Madrid (สเปน), National Library of Catalonia (สเปน), University Library of Lausanne (สวิตเซอร์แลนด์), Ghent University (เบลเยียม) และ Keio University (ญี่ปุ่น) 

   
1775 hits
13. HathiTrust Digital Library
HathiTrust Digital Library

Digital books ในโครงการของ Google books

   
1032 hits
14. MD Consult (E-Books)
MD Consult (E-Books)

เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์โดยเป็นเนื้อหาด้าน Core Collection และ eClinics Collection

   
1015 hits
15. Medical Student.com
Medical Student.com

ฐานข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาแพทย์

   
1218 hits
16. OpenBase
OpenBase

คลังข้อมูล ที่รวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย มีทั้งเรื่องราวด้านที่เกี่ยวกับธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ศิลปะการบันเทิง ศาสนา

   
1398 hits
17. PDF Dissertation FullText
PDF Dissertation FullText

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากทั่วโลกจำนวน 3,850 ชื่อ จัดพิมพ์ในระหว่างปี ค.ศ.1997-2004 ในรูปแบบ PDF file  

   
2681 hits
18. Springer Link
Springer Link

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักพิมพ์ SpringerLink  เป็นสหสาขาวิชา รวมถึงสาขาทางการแพทย์รวมอยู่ด้วย   
1944 hits
19. SpringerLink (Biomedical and Life Science)
SpringerLink (Biomedical and Life Science)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักพิมพ์ SpringerLink  สาขาวิชา Biomedical and Life Sciences

   
1461 hits
20. SpringerLink (Medicine)
SpringerLink (Medicine)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักพิมพ์ SpringerLink  สาขาวิชา Medicine 

   
1235 hits
21. Thieme E-Book Library
Thieme E-Book Library

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 40 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เช่น neurosurgery, radiology, otolaryngology, orthopedics, audiology, ophthalmology, speech and hearing, complementary medicine และ chemistry เป็นต้น ให้ข้อมูลรายการทางบรรณานุกรม เอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพประกอบ   
1151 hits
22. Wiley Online Library
Wiley Online Library

"E-book ของ สำนักพิมพ์ Wiley จำนวน 20 เล่ม ทางด้าน Food Science & Technology, Business & Management, Finance & Investments, Catalysis, Chemical Engineering, Industrial Chemistry, Organic Chemistry, Rehabilitation, Industrial Engineering, Materials Science, Mechanical Engineering, Clinical Psychology สามารถใช้ บางรายการนอกเหนือจาก 20 รายการนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ทางสำนักพิมพ์ให้บริการฟรี"

   
1478 hits

 
 
 
   PSU Knowledge Bank KM Board facebook หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  

   ประกาศ !!
"เอกสารจากฐานข้อมูล/วารสารอิเลกทรอนิกส์ เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ใช้โปรแกรม Download
อัตโนมัติต่าง ๆ ในการนี้ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และการใช้งานของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ หากผู้ใดทำผิดตามประกาศนี้ จะถูกลงโทษตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย"

Authorized users may view, download, or print individual articles, individual chapters, or other individual items from ALL E-Resources for their personal scholarly, research, and educational use.
Articles and other information obtained as a result of access to THESE E-Resources are not to be systematically downloaded (using any automated tool), and may not be downloaded in AGGREGATE quantities
The university shall have the right to terminate access to university network services for those who intentionally violates the above statements.


I Accept. (ยอมรับเงื่อนไขก่อนการ Download)
<-Home
Best View
Resolution 1024x768 +
Line Official