loading...
[เข้าสู่ระบบ] เกี่ยวกับห้องสมุด ภาพกิจกรรม

 

กีฬาสีสำนักฯ คึกคัก น่ารักป่ะ!!! ปี 2556
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 coolวิดิโอ  heartภาพกิจกรรม
วันซ้อมแผนอพยพหนีไฟ @ LRC
วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 cool วิดีโอ heart ภาพกิจกรรม
 
บรรยากาศการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน     
วันที่  9 พฤษภาคม 2556 cool วิดีโอ  heartภาพกิจกรรม
งานเกษียณสุขใจแด่ป้าตุ๋ย (เบญจวรรณ สงอักษร)        
วันที่  1 พฤษภาคม 2556 cool วิดีโอ  heartภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฎิบัติการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติTQA         วันที่  29 มีนาคม 2556 heart ภาพกิจกรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร                          วันที่ 22 มกราคม 2556  heartวิดีโอ
ความสุข สนุกสนาน รับปี 2013 Happy New Year 2013                                          cool วิดีโอ    heart ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสามัคคี วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 1  ปี 2555                     heartภาพกิจกรรม
ภาพประวัติศาสตร์ หยาดเหงื่อ แรงงาน สองมือ ร่วมใจ สานใยด้วยรัก ร่วมย้ายสำนักฯ ของเรา            coolวิดีโอ    heartภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมการทำแผนปฎิบัติการ (สัมมนาจังหวัดกระบี่) ปี 2555 [ slideshow ]

สังสรรค์ ปีใหม่ รวมใจชาวหอสมุด ปี 2555 [VDO - Youtube]


การอบรมการป้องกันอัคคีภัย ปี 2552 [VDO - Youtube] s_new.gif

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัด ทำเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2552 [VDO - Youtube] s_new.gif

การบริจาคหนังสือเพื่อน้อง ปี 2552 [VDO - Youtube] s_new.gif

บริจาคหนังสือ ร.ร. ยุวอิสลาม ปี 2552 [VDO - Youtube] s_new.gif

พิธีเปิด อนุสรณ์สถานพระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร [ภาพนิ่ง][วีดิทัศน์]

พิธีเคลื่อนย้ายรูปปั้นพระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร [ภาพนิ่ง][วีดิทัศน์]

บริจากหนังสือให้กับโรงเรียนศาสนบำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา ในวันที่ 28 เมษายน 2551

บำเพ็ญทักษิณานุปทานคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 27ธันวาคม 50 [คลิ๊กที่นี้]

คณะกิจกรรมสัมพันธ์บริจาคของสถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา [วีดิทัศน์][รูปภาพ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ... การพัฒนาบุคลิกภาพ [คลิ๊กที่นี้]

พัฒนาบุคลิกภาพ [1][2]


ดูภาพทั้งหมด

 

 
 
 
 
   PSU Knowledge Bank KM Board facebook หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  
Best View
Resolution 1024x768 +
Line Official