loading...
[เข้าสู่ระบบ] เกี่ยวกับห้องสมุด ระบบประกันคุณภาพ สารสนเทศ ประกันคุณภาพ
สารสนเทศ ประกันคุณภาพ

ผู้รวบรวมข้อมูล
คุณชูศรี  วังศานุวัตร  2382  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
คุณอัญชลี  วีระสุข    2393  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายในปี 2557 528
2 ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายในปี 2556 1605
3 ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายในปี 2555 1908
4 ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายในปี 2554 4099
5 ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายในปี 2553 3426
6 ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายในปี 2550 3032
7 ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายในปี 2549 3094
8 ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายในปี 2548 3379
9 เอกสารอ้างอิงการประเมินคุณภาพ สมศ. รอบ 3 พ.ศ. 2553 5855
10 ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ 2 4223
 
 
 
 
   PSU Knowledge Bank KM Board facebook หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  
Best View
Resolution 1024x768 +
Line Official