ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
108 เมนูเพื่อสุขภาพอาหารสมุนไพร
   พินิจ จันทร / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
108เมนูเพื่อสุขภาพ อาหารสมุนไพร
   พินิจ จันทร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
แกะน้อยนักอ่าน
   ภัทรวลี นิ่มนวล / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
000
ภ114 
เข็มทิศชีวิต
   ฐิตินาถ ณ พัทลุง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
158.1
ฐ34 
เงาะป่า
    / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ศ37 2554 
เจ้าหญฺิงแตงอ่อน
   ทรรศน์วรรรรณ ปิยะกุล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ทหารยามพระราชา
   จิราภรณ์ ชาแก้ว / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
นางพิกุลทอง
   จิราภรณ์ ชาแก้ว / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
แผ่นที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง
   กวี วรกวิน / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
912.593
ก73 
ภาษาถิ่นใต้
   ชัยวัฒน์ สีแก้ว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
หนอนนอนดึก
   จิราภรณ์ ชาเเก้ว / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
000
จ37 
หมีสามตัวกับแยมลูกหม่อน
   ภัทรวลี นิ่มนวล / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เเผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคใต้
   กวี วรกวิน / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
912.593
ก73 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 17/17 รายการ]

 Copyright 2020. All Rights Reserved.