ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 13 กุมภาพันธ์ 2560  ชดเชยวันมาฆบูชา
2 30 มกราคม 2560  ชดเชยวันตรุษจีน
3 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
4 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
5 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
6 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
7 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
8 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2019. All Rights Reserved.