ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การปลูกสับปะรด
   โครงการสร้างเงินสร้างงาน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพจญภัย ของ เดนนิส
   สุรัฐ ศิลปอนันต์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การร่มให้โลกเพราะโลกร้อน
   วัฒน์ระวี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การละเล่นของเด็กไทย
   อุดม ดุจศรีวัชร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การละเล่นเด็กไทย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การว่ายน้ำและการกระโดน้ำ
   รศ. จรินทร์ ธานีรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การสัมผัส รับรส และได้กลิ่น
   บราวน์, โจเซฟ อาร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
612
บก 
การสัมผัส รับรส และได้กลิ่น
   บราวน์ โจเซฟ อาร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 
การเลี้ยงหอยแมลงภู่
   กรมประมง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การ์ตูน รู้รัก ภาษาไทย
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.918
ร 
การ์ตูน รู้รักภาษาไทย
   ราชบัณฑิตสถาน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.918 
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย1
   เสริมสกุล โทณะวณิก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลายเล่ม1
   เสริมสกุล โทณะวณิก
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
สก 
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลายเล่ม3
   เสริมสกุล โทณะวณิก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 
กาลิเลโอ กาลิเลอี บิดาแห่งดาราศาสตร์
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
925.2
ชก 
กาลิเลโอ กาลิเลอี บิดาแห่งดาราศาสตร์
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
925.2 
กาลิเลโอ กาลิเลอี ผู้วางรากฐานวิทยาศาสตร์ยุคใหม่
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 
กำจัดเรื่องเหม็นๆในตัวเรา
   Clover / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
กำไร เงินเพิ่มลิงขายหมวก
   คิมโซฮึย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [80]   [แสดง 20/1590 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.