ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ข้าวไทยไปญี่ปุ่น
   เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ฃวดฅนอยู่หนใด
   ชัยกร หาญไฟฟ้า.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.913ช64ฃ 
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
   วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คณิตศาสตร์แฟนตาซี
   สาริณี โพธิ์เงิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คนเผาอิฐ อาชีพคนไทย ทำกันมากว่า 100 ปี
   สยาม ณรงค์ฤทธิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คนใช้ผู้ชาญฉลาด
   ริสรวล อร่ามเจิญ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ครอบครังตึงหนืด ตะลอนทัวร์
   วลี จิตจำรัสรัตน์ / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ทายาทตึ๋งหนืดขั้นเทพ
   Lee Bong-gi / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.024ลค 
ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ยุทธการหนีความจน
   อีรุม / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.024อค 
ครอบครัวตึ๋งหนืดตอนยุทธการหนีความจน
   อีรุม
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
332.024
อค 
ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ตอนเปิดประตูสู่อาเซียน
   คิม,ฮยุนซู
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
915.9
คค 
ครูมี่พาน้องหนีเที่ยวแนวปะการัง
   ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ส 
คลื่นหลังเงา
   ญิบ พันจันทร์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คลื่นหลังเงา
   ญิบ พันจันทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความดีสีเหลืองส้ม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความฝัน
   ไอช์, กุนเทอร์ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สบทค 
ความรู้ รอบตัวขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
   ชุลีพร-สุชิราภรณ์ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความรู้รอบตัว ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
   ชุลีพร-สุชิราภรณ์ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความรู้รอบตัว ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
   ชุลีพร-สุชิราภรณ์ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความรู้เบื่องต้นกลุ่มประเทศอาเซียน
   โจเซฟ s.g.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [80]   [แสดง 20/1590 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.