ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความรู้เบื้องต้นกลุ่มประเทศอาเซียน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความลับของเด็กเกเร
   ภาณุมาศ ภูมิถาวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความลับในอวกาศ
   ไรด์,สตรอน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
รค 
ความลับในอวกาศ
   ไรด์ สตรอน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 
ความสุขของกะทิ
   งามพรรณ เวชชาชีวะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สบ 
ความเร้นลับของเวลามิติที่สี่ของสรรพสิ่งในจักรวาล
   ภิรมย์ พุทธรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความเอื้ออารีแห่งท้องทะเล
   สุดใจ พรหมเกิด
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
สค 
ความเอื้ออารีแห่งท้องทะเล
   สุดใจ พรหมเกิด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ภ 
คาถาชีวิต
   วิกรม กรมดิษฐ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คาฟาริสตาร์
   สิรณัฐ ธรรมธราชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.913 
คำคล้าย
   ผจงวาด กมลเสรีรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.9181 
คำศัพท์ภาษาไทย
   ฝ่ายวิชาการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
410 
คำสารภาพจของชายวิกลจริต
   ประเดิม ดำรงเจริญ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
   ฮง, ซอยอ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.42ฮค 
คุณหมอตัวน้อย
   สุภาภรณ์ ปิติพร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คุณหมอเดซี่
   รอสส์ แมนดี้
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คูมือพิชิตสอบคณิตศาสตร์ ป.6 (2 ภาคเรียน)
   เทพฤทธิ์ ยอดใส,อุดมศักดิ์ ลูกเสือ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือ 7 อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศ
   Sean Covey / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชั้นปร..
   นคร มีแก้ว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหัวเขา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 
คู่มือตกแต่งป้ายนิเทศด้วยกระดาษ
   สุธาทิพย์ อิ่มสำราญ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.54
สค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [80]   [แสดง 20/1590 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.