ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพิมพ์สกรีนเสื้อ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
686.23
ก611 2546 
การเพาะเลี้ยงแมลงดานา
   ไชยา อุ้ยสูงเนิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
630
ช96 2543 
การมัดย้อมผ้า
   ^อารยะ ไทยเที่ยง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
700
อ27 2546 
การลบ
   พาทิลลา, ปีเตอร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
513.212
พ24 2552 
การละเล่นประเพณีไทย
   โฆสิต รอดสาคร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
910
ฆ98 2540 
การละเล่นพื้นบ้าน หนังสือภาพประกอบส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
394.3
ก27 มปป. 
การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ๔ ภาค
   สาโรจน์ มีวงษ์สม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
790
ส28 2541 
การเลี้ยงกบ
   ชูศักดิ์ แสงธรรม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
630
ช418 2542 
การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
   ชูศักดิ์ แสงธรรม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
630
ช418 2541 
การเลี้ยงไก่ไข่
   ไชยา อุ้ยสูงเนิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
636.5
ช96 2532 
การเลี้ยงไก่เนื้อ
   สุวิทย์ รัตนชัย / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
636.5
ส47 2539 
การเลี้ยงไก่บ้าน
   เอก สุจำนงค์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
636.51
อ51ก 
การเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ
   ธำรงศักดิ์ พลบำรุง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
636.5
ธ212 2545 
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
   ธำรงศักดิ์ พลบำรง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
636.5
ธ217 2545 
การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ
   ธำรงศักดิ์ พลบำรง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
636.5
ธ217 2545 
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
   ธำรงศักดิ์ พลบำรุง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
636.5
ธ212 2545 
การเลี้ยงโคนม
   ลิขิต เอียดแก้ว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
630
ล31 2542 
การเลี้ยงเป็ด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
630
ก74 2541 
การเลี้ยงแพะ
   ลิขิต เอียดแก้ว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
630
ล31 2541 
การศึกษาพิเศษ องค์ความรู้และกระบวนทัศน์
   สิริมา หมอนไหม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.9
ส37 2543 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [52]   [แสดง 20/1026 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.