ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
   พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต) / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
321.8
พ711 2544 
การอ่าน
   สมาน จันทรจามร / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
495
ส62 2547 
การอ่านจับใจความ หนังสือเสริมประสบการณ์วิชาภาษาไทย
   แววมยุรา เหมือนนิล. / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.9184
ว77 2541 
การอ่านทำนองเสนาะ
   วัฒนะ บุญจับ. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.918
ว113 2545 
กาลิเลโอ กาลิเลอี : บิดาแห่งดาราศาสตร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
925.2
ช267 2546 
กาลิเลโอ กาลิเลอี วิลเลียม ฮาร์วีย์
   ยามากิ, มาซาคะสี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ย26 2547 
กำไรจากรอยเท้า
   ศิวกานท์ ปทุมสูติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
800
ศ37
2533 
กำลังใจ...วัยวุ่น ๆ
   พัชราสิรี (นามแฝง)
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
155.5
พ112 2545 
กิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับชั้นประถมศึกษา
   สุรีย์พร ภูศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
700
ส47 2544 
กีฬาพื้นเมืองไทยภาคกลาง : ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเ..
   ชัชชัย โกมารทัต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
306.483
ช112ก
2549 
กีฬาพื้นเมืองไทยภาคใต้ : ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล..
   ชัชชัย โกมารทัต / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
796
ช112 2549 
กีฬาพื้นเมืองไทยภาคเหนือ : ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นมา วิธี..
   ชัชชัย โกมารทัต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
306.483
ช1122
2549 
กีฬาฟุตบอล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
796.334
2540 
กุหลาบแวร์ซาย
   อี้เหวิน, หวัง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
741.5
อ935 2548 
กุหลาบอังกฤษ
   ริตชี่, มาดอนน่า
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
400
ร74 2546 
กูลีเอลโม มาร์โคนี/ก็อตสืบ เดมเลอร์/พี่น้องตระกูลไรต์
   ยามาซากิ, มาซาคะสึ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
925
ย26 2547 
กูลีเอลโมมาร์โคนี ก็อตลีบเดมเลอร์ พี่น้องตระกูลไรต์
   ยามาซากิ, มาซาคะสี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
925
ย26 2547 
เก่งเขียนอังกฤษ ง่ายนิดเดียวฉบับการ์ตูน
   มุน, ดันยอน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.429
ม41 2554 
เก่งพูดอังกฤษ ง่ายนิดเดียว ฉบับการ์ตูน
   มุน, ดัน-ยอล / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
420
ม45 2554 
เก่งอังกฤษ Smart english new
   วรจิตร มังคละแสน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428
ว72 2544 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [52]   [แสดง 20/1026 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.