ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เก่งอังกฤษ คิดจากภาพ : คำบุพบท = Image Making English - Prep..
   คิม, มยอง กี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
425.7
ค36ก
2552 
เก่งอังกฤษกับโนบินสัน
   จูลีชอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.1
จ415 2552 
เก็บตกกรุงสยาม
   เอนก นาวิกมูล, 2496- / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
959.3
อ55 2545 
เกม
   จรินทร์ ธานีรัตน์ / 2524
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
693.4 จ73 2524 
เกร็ดคติสุภาษิตจากภูมิปัญญาไทย
   วิพุธโยคะ รัตนรังสี / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.9
ว36 2545 
เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย 76 จังหวัด
   ธวัชชัย ปทุมล่องทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
945.93
ช711 2546 
เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคกลาง
   ธวัชชัย ปทุมล่องทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.93ธ711 2546 
เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคเหนือ
   ธวัชชัย ปทุมล่องทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.93
ธ7112 2546 
เกร็ดประวัติพระพุทธรูป
   เจริญ ตันมหาพราน / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.335
จ76 2545 
เกร็ดสนุกเมืองสยาม
   เอนก นาวิกมูล / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
959.3
อ55 2545 
เกิดเป็นเด็กตลาด
   ปัทมา กลิ่นทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
800
ป114
2553 
แก้วจอมแก่น
   แว่นแก้ว.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
813.54
ว75 2553 
แก้วจอมแก่น
   แว่นแก้ว. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
813.54
ว75 2555 
แก้วจอมซน
   แว่นแก้ว / 2530
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
813.541
ว75 2553 
แก้วจอมซน
   แว่นแก้ว / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
813.541
ว75 2555 
แก้วจอมซน
   แว่นแก้ว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
813.54
ว75 2554 
โกรธแล้วนะ Anger
   โควลีย์, จอย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420
ค87 2547 
โกล! เจ้าหนูยอดนักเตะ เล่ม 1
   กริมนามู / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
796.334
ก736
2553 
โกล! เจ้าหนูยอดนักเตะ เล่ม 2
   กริมมูนา / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
796.334
ก73
2553 
ไกลบ้าน
   จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
800
จ42 2545 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [52]   [แสดง 20/1026 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.