ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไกลบ้าน เล่ม 1
   จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
914
จ42 2545 
ไกลบ้าน เล่ม 3
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
914
พ711 2545 
ขงเบ้ง เล่ม 1 ตอน ขงเบ้งน้อย : แสงสว่างกลางกลียุค
   อี กึน / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.251
อ31 2552 
ขงเบ้ง เล่ม 2 ตอน มังกรหลับผู้กุมชะตาปฐพี
   อี กึน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.251
อ31 2552 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
   ชุลีพร สุสุวรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
390
ช47 2542 
ขนมไทย
   อารี พฤกษอาภรณ์ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
641.86
อ927 2540 
ขบวนการนกกางเขน
   แว่นแก้ว.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
800
ว75 2553 
ของเล่มและเกมทางวิทยาศาสตร์
   ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
688.72
ล114 2547 
ขันติธรรม ประตูสู่สันติภาพ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
179.9
อ21 2542 
เขียนคำอวยพรแต่งกลอนส่งความสุขทุกเทศกาล
   นพดล สังข์ทอง / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
291.38
น169 2554 
ไขปริศนา 100 คำถาม ร่างกายของเรา
   ฮอง, ซุง แต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
612
ฮ92
2551 
คณิตคิดเร็ว
   สถาบันนิชิโนเคง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
ส 2548 
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ การคิดคำนวณในใจ
   วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
513.2
ว117 2546 
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ทฤษฎีจำนวน
   วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
513.2
ว117 2549 
คณิตศิลป์
   ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.91
ถ596 2546 
คนค้นคลอง
   ชาคริต โภชะเรือง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
386.4
ช21 2548 
ครบรอบ 1 ปี หอศิลป์นครหาดใหญ่ / เทศบาลนครหาดใหญ่
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
708
ท58 2550 
ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอนทายาทตึ๋งหนืด ตืดขั้นเทพ
   ลี, บงกี้ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.024
ล35 2554 
ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอนที่สุดแห่งความตึ๋งหนืด
   ลี, บงกี / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.024
ล35 2552 
ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอนบัญญัติตึ๋งหนืด 100 ประการ
   ปาร์ค, เช ยอล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.024
ป27 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [52]   [แสดง 20/1026 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.