ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
THINK สารานุกรมชวนคิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ฟรองซัว, อูลาส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ฟ79 2552 
THINK สารานุกรมชวนคิด สังคมและประวัติศาสตร์
   โกปีน, บรีชีต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
903
ก25 2552 
Think สารานุกรมชวนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   หนังสืออ้างอิง::|::Reference Books ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
503
ฟ79 2552 
Tomjubchai
   ภคินี วงศาโรจน์ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420
ภ111 2545 
Ultraman ตอน สัตว์ประหลาดเนรอนก้า
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
อ47 2548 
Verbs ให้คล่อง ของหมู ๆ
   เลอ เบิฟ, เดนนิส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
425
ล59 2552 
Vocabulary potential for advanced students book I
   Pittaya Anukul / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420
พ34 2549 
Vocabulary potential for advanced students book II
   พิทยา อนุกูล / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420
พ34 2549 
Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์
   โฮ ซุนบง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
500
ฮ98 2556 
Why?รักษ์นำ้
   คิม นัมช็อก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ค36 2553 
กฎหมายน่ารู้ กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
   ประสิทธิ์ บุญเสริม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
340
ป711 2546 
กบ
   แมกลอฟฟ์, ลิซา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
597.87
ม71 2550 
กฟผ. กับการปัองกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621
ก27 2536 
กระต่าย
   แมกลอฟฟ์, ลิซา / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
599.32
ม71 2553 
กระเทียม
   ปาริชาติ สักกะทำนุ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
630
ป27 2545 
กระบวนการเรียนการสอนทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษาสำหรับครูยุคให..
   มะลิฉัตร เอื้ออานันท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.5
ม117 2545 
กระบวนการเรียนการสอนทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษาสำหรับครูยุคให..
   มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.5
ม1173 2545 
กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่่่่นส์,
   ลองแบลง คริสตียอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2:
ล79 2552 
กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
950
ฝ52 2551 
กรุงศรีอยุธยา ราชธานีแห่งที่สองของประเทศไทย / ฝ่ายวิชาการ พี..
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
957.3023
ฝ526 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [52]   [แสดง 20/1026 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.