ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรุงสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของประเทศไทย
   ศิริวรรณ คุ้มโห้
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
900
ศ37 2548 
กลเม็ดจับสัตว์น้ำ : เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาไทย
   วีระ เทพกรณ์ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
664.1 ว37 2548 
กล่องดินสอในฝัน
   พัชรี มีสุคนธ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
398.2
พ611 2556 
กล่องสวยกระดาษสา
   ผดุง พรมมูล / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
745.54
ผ44
2546 
กลัวมั้ย?
   สไตน์, อาร์ แอล / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
813.54
ส95 2544 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
400
ก741 2544 
ก่อนฟ้าสาง : แนวทางการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ให..
    / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610
ส215 2541 
กอลิลราน้อยอยากโต
   ทอมลินสัน จิลล์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
823:
ท 2550 
กันแก่ แก้ป่วย ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระตัวเก่ง
   นิทราพร รุจนวิศาล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
610
น34 2545 
กัมพูชา
   ฐาฎิี โพธิ์น้อย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.1
ฐ32 2555 
กัมพูชา
   พงศธร ร่วมสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
959.6
พ681 2556 
ก๊าซ พลังงานใต้พิภพ เล่ม 21
   ดวงธิดา นครสันติภาพ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
665.7
ด72 2552 
กาญจนา บุศภาค
   กาญจนา บุษภาค
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959
ก12 2556 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
ก711 2544 
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลด้วย C++Builder 5
   นุกูล กระจาย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
004
น41 2544 
การเขียนภาพด้วยสีไม้
   ชุลีรัตน์ เลือดน้ำชล / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
741.2
ช47
2535 
การเขียนภาพระบายสี
   สุรพล ขันธศุภ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
740
ส47 2543 
การคูณ
   พาทิลลา, ปีเตอร์ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
513.214
พ24 2551 
การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
   จินตนา ใบกาซูยี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
808.068
จ35 2534 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
   นพวรรณ ศรีจันทร์ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495
น67 2547 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [52]   [แสดง 20/1026 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.