ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
   นพวรรณ ศรีจันทร์ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495
น67 2548 
การใช้ภาษาไทยในวงราชการ
   ปรียา หิรัญประดิษฐ์ / 2530
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
400
ป731
2530 
การดูแลผิวหน้าในวัยสาว
   พักตร์พิไล ทวีสิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610
616.5
พ111 2545 
การ์ตูนชุดนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก เซอร์เฮนรี เบสเซเมอร์-ฟริ..
   ยามาซากิ, มาซาคะสึ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
925
ย26 2547 
การ์ตูนชุดนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก เลโอนาร์โด ดา วินชี/นิโคเ..
   ยามาซากิ, มาซาคะสึ. / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
925
ย26 2547 
การ์ตูนชุดนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก อาริสโตเติล - อาร์คีเมเดส
   ยามาซากิ, มาซาคะสึ.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
925
ย26 2547 
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย เล่ม 1
   เสริมสกุล โทณะวณิก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส86 2554 
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย เล่ม 1
   เสริมสกุล โทณะวณิก / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส66 2554 
การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ 1 กำเนิดกรุงศร..
   สละ นาคบำรุง / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
950
ส711 2552 
การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ 2 แผ่นดินพระเจ..
   สละ นาคบำรุง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
950
ส711 2552 
การ์ตูนสำนวนโวหารไทย /ยิ้มสยาม
   ยิ้มสยาม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.9595
ย36 
การทำนาหว่านน้ำตมแผนใหม่
   ประเชิญ กาญจโนมัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
631
ป711 2542 
การบริหารจัดการพิบัติภัย คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.34
ก711 2549 
การบวก
   พาทิลลา, ปีเตอร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
513.211
พ24 2544 
การปลูกขนุน
   ศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
634.36
ก27 มปป. 
การปลูกบัว
   วิเชษฐ ค้าสุวรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
635.9
ว35 2545 
การปลูกพริก
   พิทักษ์ เทพสมบูรณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
630
พ411 2540 
การปลูกพืชผักสวนครัว
   วิเชษฐ ค้าสุวรรณ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
635
ว352 2551 
การปั้น
   สุรพล ขันธศุภ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
740
ส47 2543 
การผจญภัยของอับดี
   ริตชี่, มาดอนน่า / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านควน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
400
ร74 2547 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [52]   [แสดง 20/1026 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.