ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ



คำค้น:



          โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย




วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


               มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม   พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  ภายใต้การการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ


 




 Copyright 2019. All Rights Reserved.