ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆคำค้น:          โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


               มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม   พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  ภายใต้การการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ


 
 Copyright 2020. All Rights Reserved.