ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
กริยา 3 ช่อง ท่องอย่างเดียวไม่ได้
   ชัยลภัส จารุณาจิตร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420ช 
กริยา 3 ช่องและ Tenses
   ทณุ เตียวรัตนกุล
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
420
ท44 
กรุงศรีอยุธยา ราชธานีแห่งความหลัง
   บุญเยี่ยม แย้มเมือง / 2533
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
บ4361 
กลยุทธ์สู่ความเป็นผู้นำ
   ต้นหลิว / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
190
ต815 
กลังจัง กลังจัง
   กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ก186 
กล้ามเนื้อ : เราเคลื่อนไหวและออกกำลังกายอย่างไร
   วอล์คเกอร์, ริชาร์ด / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
611.7
ว97 2547 
กว่าจะเป็นกฎหมาย
   แสงรุ้ง ผ่องใส
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส2045 
กว่าไข่จะเป็นไก่กุ๊กๆ เรียนรู้ชีวิตของไก่
   ธีรมน วงศาโรจน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ธ3765 
กัมพูชา
   วัชรินทร์ ยงศิริ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
959.6
ว112 
กาญจนกานท์ รวมบทกวีวัคร่วมสมัย เล่ม 2
   อภิชาติ จีระวุฒ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
400
อ632243 
กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก
   ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
ป711 
การกิน
   วารุณี ภูริสัมบรรณ / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ว1795 
การขนส่ง
   สุนทร โครตบรรเทา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
388
ส45 
การจัดการเรียน
   กษมา วรวรรณ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
ก8621 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เล่ม 2
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก711 
การจัดการเรียนรู้ 2 แบบกระบวนการแก้ปัญหา
   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
ก711477283182 
การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และที่เน้นการปษฎิบัติ
   สำนักงานเลขานุการธิการสภาการศึกษา / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
ส512 
การจัดดอกไม้
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ก4572 
การจัดทำคู่มือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม
   กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300
ก767
2545 
การจัดสาระการเรียนรู้
   ปองพล อดิเรกสาร / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ป9267 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.