ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
อัจฉริยะเรียนสนุก
   วริษา เรซ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ว53 
อัญมณีนิยาย
   ส.พลายน้อย
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ส6721 
อัลเฟรด โนเบล
   สิทธา พินิจภูวดล / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
ส3442 
อัศวินน้อยผู้ซื่อสัตย์
   พิศิษฐ รัตนวงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
พ383 
อานุภาพความคิด
   ว.วชิรเมธี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ว237 
อายอายคนเก่ง
   เบิร์น, ริชาร์ด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.21
บ537 
อารมณ์ขันชาวอาหรับ
   ศักดิ์ อนุสรณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
808.77
ศ111 
อาสาสมัครพิทักษ์โลก ตอน 3
   ซอกโฮ, ยุน / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.73
ซ918 
อาสาฬพบูชาเทศนา
   พุทธทาสภิกขุ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
พ444 
อาหารค่ำมื้อพิเศษ
   วิมล วงษ์วันทนีย์-พริตชาร์ด 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ว367 
อาหารลดโคเลสเตอร์
   พนิดา / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

5094 
อิเหนา เล่ม1
   พุทธเลิศหล้านภาลัย,พระบาทสมเด็ดพระ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
895.91112 
อิเหนา ลักษณวงศ์ สมุทรโฆษ
   ตำรา ณ เมืองใต้ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
895.911
ต2172 
อิเหนา ลักษณวงศ์ สมุทรโมษ
   ตำรา ร เมืองใต้
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
895.911
ต4264 
อิเหนาเล่ม 2
   พุทธเลิศหล้านภาลัย,พระบาทสมเด็ด / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
พ895.9112 
อีคิว: ความฉลาดทางอารมณ์
   กาญจนา วณิชรมณีย์ / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก2653 
อึ่งจอมอู้
   ฐิติกาญจน์ ใจกว้าง / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
701
ฐ343 
อุดมเด็กดี
   นายโกวิท วรพิพัฒน์ / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ก2251 2536 
อุทยานธรรม
   กองทุนสุญญตาธรรมทาน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ก2988 
อุ๊อู๋...ก็อาย
   ตุ๊บปอง / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
107.7801
ต454 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.