ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
อู๊ด อู๊ด ช่วยหมูที
   ธิติมา สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ธ343 
อ่างทอง
   สมเจตน์ สุดประสงค์ / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ส6524 
อ่านถูก-สะกดถูกคำ-ความหมาย-ประโยค
   ประภาส สรณคมน์ / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ป59
2536 
อ่านอย่างอัจฉริยะ
   กร่าง ไพรวรรณ / 2500
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
2500 
อ่านเป็นเรียนก่อนสอนเก่ง
   มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
418.4
ม43
2548 
อ๊ะอ๋าย...ก็ชอบ
   ตุ๊บปอง / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
107.7901
ต455 2556 
อ๋อ ! เลขสนุกอย่างนี้นี่เอง
   อะกิยะมะ, จิน / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
793.74
อ11 2552 
เกมประกอบการสอนวิทยาศาสตร์
   ปราณี ทองคำ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
502.8
ป721 
เกมรองคิดลองเชาวน์
   กรุงเทพฯ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2550
ก166 
เกมสนุก ฝึกภาษาอังกฤษ
   คณะนักวิชาการนานมีบุ๊คส์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
420.7
ค41 
เกมสนุก สอนภาษาอังกฤษ
   องอาจ ผกามาลยเทพ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.2495911
อ2921 
เกมส์พลศึกษา
   ประพัฒน์ ลักษณ์พิสุทธิ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เกร็ดคติสุภาษิต
   วิพุธโยคะ รัตนรังสี / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.9
ว3849 
เกร็ดน่ารู้ประเทศไทยภากอีสาน
   ธวัชชัย ปทุมล่องทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
900
ธ3831 
เกร็ดน่ารู้ประเทศไทยภาคเหนือ
   ธวัชชัย ปทุมล่องทอง / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ธ3826 2546 
เกร็ดวิทยาศาสตร์
   นิอร ดวงสวัสดิ์ / 2520
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
น3974 
เกลือสมุทร: ความเค็มที่เต็มไปด้วยคุณค่า
   วีระ เทพกรณ์ / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
661.4
ว4514 
เกลือสมุทรความเค็ที่เต็มไปด้วยคุณค่า
   วีระ เทพกรณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
661.4 
เกษตรก้าวหน้า
   เกริก ท่วมกลาง / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ก5502 
เกษตรเพื่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อม
   วีระพันธ์ เจริญสันติ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
630
ว4208 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.