ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เกาะ
   เทอร์รี เจนนิงส์ / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
551.42
ท597 2538 
เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
   มูลนิธิรัฐบุรุษ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
ม3359 
เกียรติคุณของพระพุทธเจ้า
   พุทธทาสภิกขุ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.3092
พ44 
เก่งพินยินได้ใน 3 วัน
   เจิ้งเซียง,เฉิน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.1 จ 
เก่งพินอินได้ใน 3 วัน
   เฉินเจิ้งเซียง / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

5235 
เก่งพูดภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน
   เอกชัย เกรียงโกมล / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428
อ5126 
เขียดชำระความ
   เกริก ยุ้นพันธ์ / 2533
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ก1862/ฉ2 
เขียนหนังสือให้ได้สักเล่ม
   ส. พุ่มสุวรรณ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
808
ส4240 
เครื่องมือการช่วยประเมินผลการเรียน3
   นารี วงศ์สิโรจน์กุล / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
น4375 
เงาะป่า
   ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
741.5
ผ92 2553 
เงินทองของมีค่า ช่วงชั้นที่ 2
   วีระพล บดีรัฐ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
332
ว3711 
เงินทองของมีค่าคู่มือผู้สอน
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
322
ก711 2549 
เงินที่หาย ของใครเอ่ย
   วิมล วงษ์วันทนีย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ว367 
เจอะรอยกำเนิดโลก
   ณกุล ศุภคุณ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
550
4147 
เจ้าม้าน้อยตัวใหม่
   เอเมอรี่
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
อ567 
เจ้าหญิงลูลู่ช่วยมังกร
   ธนธัช ไชยแสน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ธ541 
เจ้าหนูตังแสบ..ซี้ด..ซี้ด
   ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
ถ2752 
เจ้าหนูตัวแสบ
   ไซมอน เบร็ตต์ / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ถ800 
เจ้าหนูตัวแสบ...ซี้ด...ซี้ด
   สุกิจ ตันมั่นคง / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

84132 
เจ้าแกะหยุดรถไฟ
   ธิติมา สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ธ343 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.