ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เจ้าแสดแปดขา
   จำนงศริ หาญเจนลักษณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

จ2152 
เชิงผมหิมพานต์
   สุชีพ ปุญญานุภาพ / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
890
ส236 
เชียงใหม่นพบุรีศรีนครพิงค์
   กรมวิชาการ ศึกษาธิการ / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
915
ก76732127 
เณรแก้วกับน้อยไชยา1
   มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ม5363 2553 
เด็กชายไหมพรม
   ภัทรวลี นิ่มนวล
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
701
ภ 
เด็กหญิงลำไย
   พรทิพย์ รามสูต / 2534
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
พ1897 2534 
เด็กหญิงแก้ว
   ช่อทิพย์ สิริลักษณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

ช9436 
เด็กหญิงแก้ว
   ช่อทิพย์ สิริลักษณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
นิทาน
ช4460 
เด็กเก่งสร้างได้
   เพนนี เลิฟว์ลอค / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

5655 
เด็กไทยเข้าใจอาเซียน
   ปวีณา จับแก้ว / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

57342 
เด็กไทยเข้าใจอาเซี่ยน
   ปวีนา จับแก้ว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
108
ป 
เต่าน้อยผู้กล้าหาญ
   อิสรีย์ แจ่มขำ / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

9383 
เต่ายกย่องตัวเอง
   อัศวิน อรุณแสง / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ1187 
เทคนิการเเกะสลักผัก-ผลไม้เเละงานใบตองเล่ม2
   ฆรณี เทศเจริญ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.92 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม
   โรม วงศ์ประเสริฐ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.36
ร16 
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เล่ม 1
   สุวร กาญจนมรยูร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
513.2
ส477 
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาเล่ม 3
   สุวร กาญจนมยูร / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
513.2
ว771 2546 
เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
   สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370.118
ส681 2542 
เทคนิคการเเกะสลักผัก-ผลไม้เล่ม1
   ฆรณี เทศเจริญ.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.92 
เทคนิคการแกะสลักผัก-ผลไม้และงานใบตอง เล่ม 2
   ฆรณี เทศเจริญ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
745.924
ฆ74 2547 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.