ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้
   จันทร วรากุลเทพ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
จ4580 
เทคนิคการใช้ สื่อ เกม และของเล่นคณิตศาสตร์
   สุวร กาญจนมยูร / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
372.7
ส4893 
เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
2676 
เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ช4527 
เทพน้อยเรืองเเสง
   โชติ ศรีสุวรรณ / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ช4294 2544 
เทพารักษ์กับคนตัดไม้
   คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ก862 2551 
เที่ยวบินยามเช้า เรียนรู้โลกภายในด้วยหัวใจแสวงหา
   ชมัยภร แสงกรัะจ่าวฃง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ช6116 
เที่ยวไปในไทยกว้าง
   กาญจนา หงษ์ทอง / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ก4504 2544 
เที่ยวไปในไทยกว้าง
   ปองพล อดิเรกสาร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
44 
เธอก็ทำอย่างอื่นได้!
   ชเวซุกฮี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ช57 
เธอจ๋า...เธอหลับกันอย่างไร
   เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
น2539 2131 
เนื้อสมันไทย
   ภู ตะนาวศรี / 2531
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

6414 
เบลล่าไปวัด
   ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ศ7116 
เปิดทองหลังพระ
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ก711 
เปิดทองหลังพระ
   สมเกียรติ ชอบผล / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ส4828 
เปิดโลกประวัติศาสตร์ สุโขทัย
   สุทธิ ภิบาลแทน / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.3
ส4343 
เปิดโลกประวัติศาสตร์ อยุทยา-ธนบุรี
   สุทศิ ภิบาลแทน / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
959.3
68 
เปิดโลกประวัติศาสตร์ อยุธยา-ธนบุรี
   สุทธิ ภิบาลแทน / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
959.3
ส314 
เปิดโลกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
   สุวัฒน์ แก้วสังข์ทอง / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
959.3
8471 
เปิดโลกประวัติศาสตร์อยุธยา-ธนบุรี
   สุวัฒน์ แก้วสััััััังข์ทอง / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส5142
2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.