ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เป็นเด็กทุกวันได้ไหมเนี่ย
   อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
100
อ5471 
เพลงโหวดกล่อมนา
   เสถียร ยอดดี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
ส4289 
เพศศึกษา
   สุชาติ โสมประยูร / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
613.95
ส42 2546 
เพาะเห็ดขาย
   อดุลย์ รัตรมั่นเกษม / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
9447 
เพาะเห็ดขาย
   อดุลย์ รัตนมั่นเกษม / 2343
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
อ2573 
เพิ่มพลังความจำ แบบอัจฉริยะ
   ลุงไอน์สไตน์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.12
ล429 2553 
เพื่อความงามและสุขภาพ
   จันทร วรากุลเทพ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
จ4575 
เพื่อนของเรา
   มานพ ถนอมศรี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
362.4
ม21 
เพื่อนคนใหม่
   โสภาพรรณ เเสงศักดิ์ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
372
โ8676774 
เพื่อนซี้ไม่ทิ้งกัน
   ณัฐชดา จันทมาลา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ณ113 
เพื่อนรักจอมป่วน
   ธันนีย์ สินบุริมสิทธิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
823
ธ115 
เพื่อนรักจอมป่วนกับเกาลัดยักษ์
   ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

846 
เพื่อนรักจอมป่วนกับเกาลัดยักษ์
   ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
823
ศ46 
เมนูเสริมสมองป้องกัน อัลไซเมอร์
   พ.ญ.พิสุทธิพร ฉ่ำใจ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
638 
เมนูเสริมสมองป้องกันอัลไซเมอร์
   พ.ญ.พิสุธิพร ฉ่ำใจ / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
พ4941 2537 
เมล็ดถั่วน้อยผจญภัย
   ฐิติยา โรจน์สวัสดิ์สุข
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2
ฐ343 
เมียนมาร์
   ณัฐพล ตันจระกูลทรัพย์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.1ณ113 
เมื่อตะวันออกพบตะวันตก
   จารุณี อินเฉิดฉาย
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
จ2744 
เยาวชนรอบรู้
   สัญญาลักษ์อ โลกิตสถาพร / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ3865 
เยาวชนรอบรู้ เล่ม 1
   อาลักษณ์ อักษรา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
039.9597702
อ217 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.