ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เยาวชนรอบรู้ เล่ม4
   อาลักษณ์ อักษรา / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
039.9591102
อ2711 
เย็นสบายชายน้ำ
   สิรินธร, สมเด็จพระ, 2498-
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.1
ส37 2540 
เราคือประชาคมอาเซียน
   พัชรา โพธิ์กลาง / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
341.247
พ6ร7 
เราคืออาเซียน บรูไนดารุสซาลาม
   ปัณณภัทร (นามปากกา) / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ป114 
เราคืออาเซียนฟิลิปินส์
   ปัทมาพร คำโท / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300
ป6774 
เราคืออาเซียนมาเลเซีย
   ปัณณภัทร / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
341.247
ป58ร7 
เราคืออาเซียนลาว
   ปัมมาพร คำโท / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
341.247
ป6ร73 
เราคืออาเซียนสิงคโปร์
   ปัณณภัทร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
800
ป114 
เราคืออาเซียนอินโดนีเซีย
   ปัทมาพร คำโท
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
800
ป114 
เราคืออาเซียนเมียนมาร์
   อากิ อคิราภ์ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ62ร7 
เราคืออาเซียนเวียนนาม
   พลอยแพรวา / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
241.247
ป6ร79 
เราคืออาเซียนไทย
   ปัทมาพร คำโท
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
341.247
ป6ร7 
เรีนภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปสองภาษา เล่ม 10
   รุ่งอรุณ สมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ร42 
เรียนภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปสองภาษา
   รรุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ร42 
เรียนภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปสองภาษา เล่ม 4
   รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ร42 
เรียนภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปสองภาษา เล่ม 6
   รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ร47 
เรียนภาษาอังกฤษแบบหมูๆ กับน้อง Pinky
   ยิ่งลักษณ์ สีตองอ่อน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
972.6
ย327 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยรูปภาพ 2
   บรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
428.2407
2547 
เรียนรู้เขียน เรียนรู้ชีวิต
   อำรุง จันทวานิช
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
อ742 
เรียนรู้โลกกว่างสำรวจและเรียนรุู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่เเวดล้วม / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
ส4873 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.