ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เรียนอังกฤษด้วยรูปภาพ
   สนพ. สุขภาพใจ / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส428 
เรียนอังกฤษด้วยรูปภาพ 1
   บัญชา เฉลิมชัยกิจ / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บ 428 
เรื่องการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
   นางพรนิภา ลิมปพยอม / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
พ7536 
เรื่องครัว...ง่ายมั่กมาก
   ตะหลิวทอง / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
640
ต118 2550 
เรื่องคอมพิวเตอร์ 2 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน
   สาขาคอมพิวเตอร์สถาบันส่งเสริงการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ส4375 
เรื่องที่ 5 ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   สาขาคอมพิวเตอร์สถาบันส่งเสริงการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ส4366 
เรื่องที่4 อินเทอร์เน็ตเเละการสร้างเว็เพจ
   กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เรื่องที่6 หลักการแก้ปัญหา และเครื่องมือในการแก้ปัญหา
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600ส421 
เรื่องประหลาดของสัตว์
   ศุภลักษณ์ อาิรพจน์มนตรี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ศ4671 
เรื่องเล่าก่อนเข้านอน
   ธิติมา สัมปัชชติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ธ3462 
เรื่องเล่าก่อนเข้านอน เล่ม 1
   จิตมา และสุมาลี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
จ3462 
เรื่องเล่าก่อนเข้านอน เล่ม 2
   ฮอว์ธอร์น
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ฮ9595 
เลีอกได้...ไม่เสียชาติเกิด
   ครูลิลลี่
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.306 ก6ล8 
เลี้ยงสัตว์กันดีกว่า
   ประยูร จรรยาวงย์ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
636
ป711 
เลเซอร์
   วิลเลียม เบอร์โรส์ / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
238
ว23 2517 
เลโอนาร์โด ดา วินชี
   สาย แสงอินทร์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
925
ส2687 
เล่นกับของเหลือใช้
   นิตยา วิสุทธิ์ดวงดุษฎี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.54 
เล่นหุ้นออนไลน์ไม่ยาก
   วีรวัฒน์ วีรวรรณ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.6
ว377 2553 
เล่มแรกของหนู พจนานุกรม ABC
   ชอย จี-อึน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
423.95911
ช96 
เล่านิทานด้วยศัพท์1000 คำเล่ม 2
   ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ศ6776 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.