ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เล่าเรื่อง แก้วหน้าม้า
   วิเชียร เกษประชุม 2522
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

ว5344 
เศษส่วนทศนิยม
   นางกษมา วรวรรณอยุธยา / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510
ก8621 
เสริมสร้างสติปัญญา ทุก ๆ วัน
   ซีย์มัวร์, เดล / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510.7
ซ3611 
เสริมสร้างสติปัญญา ทุกๆ วัน
   นวพล บุญญามณี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ค5510 
เสริมสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านความเสื่อม ด้วยสารอาหาร
   พัชรพล อุดมผล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
641.5
พ112 2553 
เสียงเอ๋ยเสียง
   สุชาติ อภิรมณ์ / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ส4224 
เสียงในภาษา
   เยาวลัษณ์ ชาติสุขศิริเดช / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.91158
56 
เสือ
   สมศักดิ์ เตชะเกษม / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2238ส
2541 
เสื้อผ้าเเละการตัดเย็บ
   กระทรวงศึกาาธิการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
646.2
ก4417 
เส้นทางเกลือ
   พิชาภา สุธรรมวดี / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
พ6365 2538 
เห็ดสูตรเด็ดเพื่อสุขภาพ
   กระยาทิพย์ เรือนใจ / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ก5341 
เห็ดโคน
   วีระ เทพกรณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
579.6
ว317 
เห็ดโคน : เห็ดมหัศจรรย์จากธรรมชาติ
   วีระ เทพกรณ์ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
635.8
ว371 2549 
เอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์
   กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510
ก1696 
เอกสารแนะนำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเสพติดแล..
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก2619 
เอาชีวิตรอดจากแผ่นดินไหว
   ฮอง แจชอย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ฮ927 
เอาชีวิตรอดตะลุยโลกคณิตศาสตร์ เล่ม 4
   พิมพ์รัก จิรักษา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
100
พ3611 
เอาชีวิตรอดในป่าใหญ่
   ภัฑราพร ฟูสกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ภ1137 
เอาชีวิตรอดในสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
   กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
951
ก3327 
เอาชีวิตรอดในสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เล่ม 2
   กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
900
ก1133 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.