ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
แนวการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.6
ว32 2539 
แนวทางการจัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานและการวัดประเมินผล สาระที่..
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ส211 
แนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับโรงเรียน..
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ก711 
แนวทางการประเมินผลด้วยทางเลือกใหม่
   กรมวิชาการ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก4146 
แนวทางการประเมินผลด้วยทางเลือกใหม่
   นายชาติชัย พาราสุข / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ช2432116 
แนวทางการพัฒนากระบวนการคิดและจิตพิสัยสำหรับเด็กปฐมวัย
   นายชวลิต โพธิ์นคร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ช77 2546 
แนวทางการส้งเสริมการอ่าน
   ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต / 2523
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
020
ศ284 
แนวปะการัง
   ฝ่ายสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ฝ2168 
แบบนี้ต้องต้องปรบมือ/ทำแบบนี้ไม่ดีแน่ๆ!
   สาริณี โพธิ์เงิน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2
ส2734 
แบบฝึก คณิตคิดเร็ว ป.2
   สุนทรี ทองชิตร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.7044
ส454 
แบบรูปไขมงกุฎปริศนา
   ชเว ฮยาง ซุก
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510ช
2552 
แบ่งให้ฉันเล่นด้วยคนนะ
   คาโรลัท
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2
ค287 
แปลกปนฮาประสาอาเซียน
   สุวดี จงสถิตย์วัฒนา / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
341.2473
ส4743 
แปลงแกนทิชชูเป็นของเล่น!
   คิมุระ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
745.5
ค364 
แปลงไม้หนีบผ้าเป็นของเล่น
   คิมุระ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
745.5
ค364 
แผนที่โลกสำหรับเยาวชน
   เจน โอลลิเวอร์ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
เ25 
แผนที่โลกสำหรับเยาวชน
   ภัสรี สิงหเดช / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
912
ภ118 2552 
แพนเค้กของบุ๋มบิ๋ม
   สุพรรณี นามวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ส4677 
แพะขี้โมโห
   ธิติมา สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ธ343 
แมลง
   สิรินทร์ ช่วงโชติ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
595.7
837 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.