ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
โครงสร้างของคำและพยางค์
   สมปอง จุลวรรณ / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
2547 
โครงสร้างและวัสดุ โรบิน เคอรอด
   โรบิน เคอรอด / 2534
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ร855 2534 
โคลงสำนวน สุภาษิตไทย
   สุทธิ ภิบาลแทน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.9
ส44 
โซลาสาวน้ายหมากรุก
   อัญชลี ธนะสมานโชค / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
อ4187 
โดร์จีกับนกกระเรียนคอดำ
   คุหญิงกษมา วรรณ ณ อยุธยา / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
400
ก186

 
โมชิตะลุยสวน
   กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
516
ก1133 
โยโย หนูผู้มีความฝัน
   อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ974 
โรค-ภัย-ไข้-เจ็บ
   มนต์ชัย ไชยพร / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
616
ม4407 
โรคร้ายที่มากับภัยโลกร้อน
   รัชนีวรรณ แก้วรังสี / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.075
ร343 2553 
โรคร้ายภัยมรณะ
   อาร์โนลด์ 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
616
อ270 
โรคและศัตรูบางชนิดของผักและการป้องกัน
   อนงศ์ จันทรศรีกุล / 2533
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
580
อ528 
โรงเรียนยอดนักสืบ CSI4
   วันวิสาข์ เมฆทัศน์ / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ว573 
โรงเรียนในศตวรรที่21
   พรพิไล เลิศวิชา / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
พ4895 
โลกของสัตว์และพืช ชุด เฉลิมพระเกียรติ
   ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ท1834 2546 
โลกฃองผีเสื้อ
   จีรนุช เอกอำนวย / 2533
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
590
จ5374 
โลกดึกดำบรรพ์
   เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
อ551 
โลกนี้สีสดใส
   พัชราสิรี / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
พ4293 
โลกน่ารู้จากแผนที่เอเชีย
   เชี่ยวชาญ คล้ายหนู / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
912.8
เ2367223 
โลกประวัติศาสตร์
   พรนิภา ลิมปพยอม / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
900
6753 
โลกมหัศจรรย์
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
525
2548 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.