ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
โลกร้อนเราซ่อมได้
   สิริพรรณ สุรสิทธฺ์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.73874
ส3736 
โลกหศจรรย์
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ช5200 2548 
โลหกของผีเเสื้อ
   จีรนุช เอกอำนวย / 2533
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
จ3754 
โอวาสสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน
   มิสโจ / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ม2995 2544 
โฮบาร์ต การผจญภัยของหมูน้อยผู้ไม่สิ้นหวัง
   กิตติพร นิมิตบรรณสาร 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
813.54
ก5305 
ใครๆกก็เคย ยี่สิบ
   ณ วัฒน์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
920
ณ7113 
ใน1วัน ฉันทำตั้ง99อย่าง
   รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ร42 
ในเวลา
   แรคำ ประโดยคำ / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ร121 2541 
ไข่นุ้ยไปโรงเรียน
   มานพ แก้วสนิท
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
ม4318 
ไข่มีคุณค่า
   วนิดา ธนพฤฒิบดี / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

75342 
ไข่เค็มไชยา
   เบญจวรรณ จันทร์พูลหลวง / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
746.41
บ4638 
ไดโนเสาร์ตัวโต โต๊ โต
   เบิร์น, ริชาร์ด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.21
บ535 
ไทยรบพม่า เล่ม 1
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
959.3
ส6542 
ไผ่
   เกษร สุนทรเสรี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
636.08
5187 
ไม่มีหญิงสาวในบทวี
   ซะการีย์ยา อมตยา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
080 
ไม่ยากถ้าอยากพิชิตเกรด A
   ศุภลักษณ์ อาศิรพจน์มนตรี / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.30281
ศ4671 
ไม่ยากถ้าอยากพูดชมเพื่อน
   ออเรนจ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
800
อ957 
ไม่ยากถ้าอยากพูดให้เป็น
   พนิดา สมบูรณ์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
800
R5342 
ไม่ยากถ้าอยากมีเงินเก็บ
   พนิดา สมบูรณ์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
399
พ5342 
ไม่ยากถ้าอยากเก่งภาษาจีน
   สุรางคณา เก่งสาริกิจ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
400
l4722 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.