ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่ยากถ้าอยากเป็นผู้ฟังที่ดี
   อรชร อุตสาหโรจนพงศ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
808.5
อ5387 
ไม่ยากถ้าอยากเป็นผู้ฟังที่ดี อรชร อุตสาหโรจนพงศ์ แปล
    / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
158.4
ซ192 2553 
ไม่ยากถ้าอยากเป็นเด็กดี
   อรินทรา ตั้งสถิตเกียรติ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
158.1
อ73 
ไม้เลื้อยประดับ
   วราภรณ์ เผือกเล็ก / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
000
ว726 2546 
ไวตามินสารอาหารมหัศจรรย์
   บัญชา เฉลิมชัยกิจ / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
572.58
5113 
ไอด้ากับยาวิเศษ
   จำเริญ เสกธีระ / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ744 2536 
๕ การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สศ.4820 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  57 58 59 60 61 62 63 64 65 [65]   [แสดง 7/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.