ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวัดเเละประเมินผล
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
ก4728 
การวางแผน การสอน และการจัดการชั้นเรียน:บรรลุสู่มาตรฐาน
   เฮซ,เดนิส
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371.207
ฮ52 
การศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส512 
การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย
   พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
พ3174 2545 
การสร้างและการรายงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
   รุ่ง เจนจิต
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ร203 
การสอนภาษาไทยแก่เด็กประถมศึกษา
   สมศักดิ์ เตชะเกมษม / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส6811143 
การสอนระดับประถม
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
372
ก2088 
การสอนเป็นทีม อะไร ทำไม และอย่างไร
   บัคเลย์,ฟรานซิส เจ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371.148
บ111 
การสอนแบบสรรค์สร้างความรู้
   ลิตเติลไดก์, ไมเคิล / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371.3
ล4485 
การสำรวจทางบก
   พอล สแทรเธิร์น
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
พ2827 
การสื่อสารปัจจุบันและสุ่อนาคต
   สตีฟว์ ปาร์เคอร์ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ส4367 
การหายใจ : ร่างกายของเราใช้อากาศให้เป็นประโยชน์อย่างไร
   จอห์นสัน, จินนี / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
612.2
จ99 2547 
การออกแบบพื้นฐาน
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2529
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
ก711 
การอ่าน
   จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
372.45
2546 
การอ่านจับใจความ
   แววมยุรา เหมือนนิล / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
7 4129 2538 
การอ่านจับใจความ
   แววมยุรา เหมือนนิล 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495
ว7766 
การเรียนการสอนภาษาไทย ปัญหาและแนวทางแก้ไข
   กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ก711 
การเรียนรู้อย่างมีความสุข
   ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
153.152
การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื่อ
   ธำรงศักดิ์ พลบำรุง / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
636.5
ธ2663 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
   กรมวิชาการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
ก76 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.