ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
   รัมนากรณ์ วัฒนศัพท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371.2
ร116 
การใช้ราชวิถีเวิร์ดพีซี
   ชัยวุฒิ จันมา / 2532
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ช3009 
การใช้เกมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
   สัสดิ์ ตันติพันธุ์วดี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ส711 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
   นพวรรณ ศรีจันทร์ / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400

567 
การ์ตูนชุดคณิตสนุก เรื่องที่ 2 ผลบวกมหัศจรรย์
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510
ก2298 
การ์ตูนชุดความรู้ธรรมชาติมหัศจรรย์ลำดับที่ 9 ลมฟ้าอากาศไทย
   นายปฐม สุทธากุลชัย
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ย 
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ ประถมปลาย
   น.อ. เสริมสกุล โทณะวณิก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส7368 
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ๅประถมปลายเล่ม3
   เสริมสกุล โทณะวณิก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส668 
กาละโมบ
   สมทรง แสงแก้ว / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.308
ส647 2544 
กำเนิดนางสีดา
   อุดมรัตน์ เหมทานนท์ / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
1584
อ 
กิจกรรมนำสนุกในห้องเรียนสมัยใหม่
   วิภา ตัณฑุลพงษ์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
ว362 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
   กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
028.65
ก4219 
กิจกรรมหนูน้อยเก่งอังกฤษ
   พรช บูรณะปัญญา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
972.21
พ27 
กิจกรรมเสริมภาษามหาสนุก
   สนิท สัตโยภาส
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ส534 
กินป้องกันโรค
   ศัลยา คงบูรณ์เวช / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
613.2
8117 
กินป้องกันโรค
   ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
613.2
ศ6ก6 
กินยังไงก็ไม่อ้วน
   มณฑิชา / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ม4332 2551 
กินยังไงก็ไม่อ้วน
   ดร. ปิแอร์ ดูกอง / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ป379 
กินยังไงไม่อ้วน
   มณฑิฌา ปิยะสกุลชัย
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ม5143 
กินร่วมกัน มหัศจรรย์ หรืออันตราย
   พนิดา กุลประสูติดิลก
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
613.2 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.