ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
กินล้างพิษรู้ไว้ไม่ป่วย
   นารีรัตน์ เตชาชาญ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
615.854
น27 2553 
กินไม่รู้ตัวMindless Eating
   ไบรอัน แวนซิงก์ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
613.2
กีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
   กิติมา จงสมจิต / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก343 
กุ๊กไก่ปวดท้อง
   เรืองศักดิ์ ปิ่นประเทือง / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
400
ร 611
2547

 
กุ๋งกิ๋ง ท้องผูก /cมนฤดี ทองกลอย ; ชาตรี ศรีพลแผ้ว, ภาพประกอบ
   มนฤดี ทองกลอย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ม15 2553 
กุ๋งกิ๋งท้องผูก
   มนฤดี ทองกลอย / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ม5943 
กุ๋งกิ๋งรักเพื่อนบ้าน
   มนฤดี ทองกลาย (พี่ฟาง) / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ม5943 
กูเยลโม มาร์โคนี ผู้คิดประดิษฐ์วิทยุ
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
621.21384 
ก้อนเมฆมีน้ำใจ
   นภัสสร ไชยมโนวงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
น6118 
ก้างติดคอคุณเข้
   จิราภรณ์ ชาแก้ว / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

จ372 2549 
ก้างติดคอคุณเข้
   จิราภรณ์ ชาแก้ว / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

2372 
ก้าวทันอาเซียน1
   ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ / 2510
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)

2346 
ก้าวหน้าด้วย ๕ ส
   ตฤตณัย นพคุณ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370
ต5103 
ก๊อบแก๊บมอมแมม
   มณิศา ปาลกะวงศ์ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

64382 
ขนทองยอดกตัญญู
   ธัญ วันฟู / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ธ 2754 2541 
ขนมไทยใส่ไอเดีย Fusion Thai dessert
   ภูริ ชุณห์ขจร / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
641.86
ภ417 2551 
ขยะปและสารอันตราย
   ธงชัย พรรณสวัสดิ์ / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
360
ธ22116 
ขยะอาหาร
   เวรอนิกา โบนาร์ / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
5 2012 2538 
ขยะและสารอันตราย
   ธงชัย พรรณสวัสดิ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
360
ธ1518 
ของชำร่วย
   เกษร สุนทรเสรี.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.5 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.