ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
"ไอรัก" คืออะไร?
   สิรินธร, สมเด็จพระ, 2498-
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.1
ส373 2536 
100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน
   วุฒิศักดิ์ สะอาด / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ว33 2553 
100 เรื่อง เนื่องในพุทธศาสนา
   วรรณนิภา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ว774 
1000สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย
   กองบรรณธิการเอ็มไอเอส
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
192ก
2537 
1000สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย 2537
   ชิดพงษ์ กวีรวุฒิ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
100คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน
   วุฒิศักดิ์ สะอาด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
900
ว5522 
101เทคนิคเจ๋งเรียนเก่งไม่ยาก
   ชลดา วราวรรณ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.15
ช742 
18 ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร
   อังคาร / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.5
อ1121 
18ชุมชนหัตถกรรม ๓ูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร
   อังคาร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.5
อ112 
23วิธีสร้างสรรคืเครื่องประดับด้วยตนเอง
   สายใจ เจริญรื่น.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.5 
25 โครงงานวิทย์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก
   นิลุบล พรพิทักษ์พันธ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
น374 
300 เคล็ดลับ รักษาโรคด้วยตัวเอง
   ภานุชนารถ คำโสภา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
615.321 
300 เคล็ดลับรักษาโรคด้วยตนเองตามตำรายาโบราณ
   ภานุชนารถ คำโสภา / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ภ5435 2553 
30unitsสนทนาอังกฤษประจำวัน
   สุนทร โคตรบรรเทา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ส45 
365วลีฮิตจีน
   ครูปอนด์ 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.1
ช6ก12 
4 นักพูดผู้ยิ่งใหญ่
   รุจน์ มัณฑิรา / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ร4131 2545 
40 คนดังสร้างนิสัยดี
   อารีวรรณ ธรรมธร / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
155.41
อ5588 
45 กิจกรรมและวิธีสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
   ประนอม สุรัสวดี / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ป425 
5 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
821 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.