ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ของเราในบ้านเรา
   เกริก ท่วมกลาง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
641.3
5524 
ขอพ่อให้ผมสักคน / อานน์ มีร์มอง ; พูลสุข (อาภาวัชรุตม์) ตันพ..
   มีร์มอง, อานน์ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
808.06
ม37 2548 
ขโมยสมองไอน์สไตน์E=mc2
   วิทิยา จันทร์พันธ์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
153.42
ว343 2553 
ข้าว
   ธานี ศรีวงศ์ชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
633.18
ธ253 
ข้าวงอกดอกไม้บาน
   นรีภพ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
390
น7366 
ข้าวตังไม่ทิ้งเพื่อน
   เวนิงเงอร์, บริจิทท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2
ว5532 
คณิตคิดด้วยภาพ
   นายสมมาตร์ มีศิลป์ / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ส66247 
คณิตคิดสนุก
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510
ก2297 
คณิตคิดสนุก
   นายพนม พงษ์ไพบูลย์ / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510
พ5662 
คณิตคิดสนุก เรื่องที่ 2 ผลบวกมหีศจรรย์
   เอิบบุญ สุทธิประภา / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510
5935 
คณิตศาสตร์ ป.5
   ชูวิทย์ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ช5447 2552 
คณิตศาสตร์เเฟนตาซี
   สาริณี โพธ์เงิน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510.64 
คณิตศาสตร์แฟนตาซี
    / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คณิตศาสตร์แฟนตาซี เล่ม 2
   สาริณี โพธิ์เงิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
ส2734 
คณิตศาสตร์แฟนตาซี เล่ม3
   สาริณี โพธิ์เงิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
ส217 
คณิตศาาสตร์ ป.5
   ชูวิทย์ นักร้อง / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.7
ช417 
คนดี ศรีแผ่นดิน
   ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส3011
2544 
คนไทยกับป่า
   พระธรรมปิฎก 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
พ2842 
คนไทยสบายใจ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

 
ครอบครัวติ๋งหนืด ตอน แหวกกฏลดพลังงาน
   วลี จิตจำรัสตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300
ว7323 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.