ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอน ตะลุยอังกฤษ
   วลี จิตจำรัสรัตน์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
914.2
ว7323 
ครอบครัวตึ๋งหนื๋ดตะลอนทัวร์ ตอน หนีห่าวเมืองจีน
   วลี จิตจำรัสรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
951
ว73 
ครังคำพ้อง
   โสภี สุขเกษม. / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส5284 2552 
ครั้งหลังยังจำ สาระชีวิตวัยเยาว์
   ศิวกานท์ ปทุมสูติ / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ศ800 
ครูเสด มหาตำนานสงครามศาสนา
   ฐิติพร พูลเพิ่ม / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ฐ5285 2552 
ครูใหญ่คือแรงจูงใจของครู
   อาลี สัฉหฉวี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371
อ2173 
คร้งแรกในโลก
   สัมพันธ์ ก้องสมุทร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
030
ส11645 
ความคิดสร้างสรรค์
   จำเริญ เสกธีระ / 2534
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
จ2153733 
ความซื่อสัตย์
   ปรีดา ปัญญาจันทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300
ป3742 
ความประหยัด
   ปรีดา ปัญญาจันทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300
ป7342 
ความมหัศจรรย์ของน้ำ
   เบญจรัตน์ วัฒนะ / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ฐ5393 
ความรับผิดชอบ
   ปรีดา ปัญญาจันทร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2
ป7114 
ความรู้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
   บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.334
บ45 2544 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี 1
   สาขาคอมพิวเตอร์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ส211 
ความรู้เพื่อชีวิต
   กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ก4734 
ความรู้เพื่อชีวิต:สารที่ท้าทาย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก76 
ความสุขของ ล็อคซ่าเดอคาช่า
   Madonna
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ม5318 
ความสุขของกะที
   งามพรรณ เวชชาชีวะ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
080 
ความสุขของแพนด้าน้อย
   อิสรีย์ แจ่มขำ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

อ3873 
ความเย็น
   คิม เทเลอร์ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
536.56
ค36 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.