ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
จิ้งหรีด ใจดี นักร้องเสียงใส น้ำใจดี๊...ดี
   มนฤดี ทองกลอย / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

65943 
จิ๊บ จิ๊บ โวยวาย
   ศิริลักษ์ พุทธโคตร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ส3736 
จุด
   ปีเตอร์ เอช / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
108.9201
ป314 2555 
จุดประกาย...ต้านภัยสารเสพติด คู่มือผู้นำชุมชน
   กรมวิชาการ ทระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก76 
จุลชีวัน:ไวรัส...ชีวิตเล็ก
   ลัดดา ภู่เกีตรติ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ล114 
ฉลาดคิด แบบคณิตศาสตร์
   มาริลิน เบิร์นส์ / 2521
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
ม27 2708 
ฉลาดบุญ รวมเรื่องน่ารู้ คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี
   โอภาส เชฐากุล
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
อ4954 
ฉลาดรู้ สุดยอดเรื่องรอบตัว
   พรรณนิภา น้ำใจเย็นฉ่ำ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

6774 
ฉลาดรู้สุดยอดเรื่องรอบตัว 2
   พรรณนิภา น้ำใจเย็นฉ่ำ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
030
พ7745362 
ฉลาดรู้สุดยอดเรื่องรอบตัว เล่ม 2
   Yang Dae Seung
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
030
2552 
ฉลาดแต่ขาดเฉลียว
   ว.วชิรเมธี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ว237 
ฉัตรแก้วเก้าแผ่นดิน
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
895.911
ก711 
ฉันก็ทำได้!
   ชเวซุกฮี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ช57 
ฉันคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิล
   ธนธัช ไชยแสน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ธ54 
ฉันรัก...เมืองไทย ภาคอีสาน
   วราภรณ์ พลอยบริสุทธิ์ / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
390
ว7267 
ฉันรัก...เมืองไทย ภาคใต้
   วรราภรณ์ พลอยบริสุทธิ์ / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
390
ว7267 
ฉันรักเมืองไทย
   วราภรณ์ พลอยบริสุทธิ์ / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
390
ว72 2536 
ฉันรักในหลวง
   น้านกฮูก / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

5251 
ชนิดของคำ
   อุมารณ์ ตรีศรี / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
อ4340 
ชนิดของคำ-
   อุมาภรณ์ ตรีศรี / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
อ462
2547 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.