ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ซ่อมได้
   คัทรินยา แก้วบัณฑิตย์ / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ค114 
ฐานันดรสุดท้าย
   ฉลอง เจยาคม / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ฉ3272 
ด.ช.ผมตั้งกับ ด.ญ.ถ้วยฟู
   ฐิติกาญจน์ ใจกว้าง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

ฐ4312 
ดนตรี
   กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ดนตรีสนุกปลูกอีคิว
   นันทนา อุตมเพทาย / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
น780 
ดร.ชาตรี เกิดธรรม
   พลังงานและการเคลื่อนที่ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ช5312546 
ดลองวิทย์@Home3
   เซนแคนสกี, โทมิสลาฟ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
507.8
867 
ดวงอาทิตย์กับชีวิต
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QB521.5
ด239 2543 
ดวงใจใฝ่ธรรม
   ชีวัน วิสาสะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ช3175 
ดอกไมเกล็ดปลา
   เบญจวรรณ เดชะมาก / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บ3277 2535 
ดอกไม้คืออะไร/ รอเบิร์ต สเนดเดน
   รอเบิร์ต สเนดเดน / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

อ112 2542 
ดอกไม้ประดิษฐ์
   สดชื่น พันธุเสวี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.594 
ดอกไม้สีขาว
   กษมา วรวรรณ / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2075ก
2538 
ดอกไม้เกล็ดปลา
   เบญจวรรณ์ เดชะมา / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.5943
บ532 2550 
ดอกไม้เห้ง
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ก582 
ดางอาทิตย์และดาวเคราะห์
   วิริยะ สิริสิงห
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ซ373 
ดาวพฤหัสบดี ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด
   โลเว็น, แนนซี / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
523.45
ล575 
ดาวเทียม ปัจจุบันและสู่อนาคต
   สตีฟว์ ปาร์เคอร์ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ส4367 
ดาวในเรือกระดาษ
   วิรุณ ตั้งเจริญ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
1445
ว 
ดินทรัพยากรที่ถูกลืม
   สงกรานต์ / 2528
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส217214 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.