ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ดื่มชา ฆ่ามะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ
   อ.บูรพา ผดุงไทย / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
978
บ417 
ดื่มน้ำผักผลไม้สลายโรค
   สุวดี จงสถิตย์วัฒนา / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
641.26
ส4743 
ดูสิ! นั่นอะไร
   กัลกาญจน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ก1171 
ดูแลป่า รักษาวัฒนธรรม ดำรง "ป่าตะวันออก"
   ชมรมศึกษาและอนุรักษ์ป่าตะวันออก / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ช676 
ตะลุยป่าสมุนไพร
   ิภิชาติ ศัพท์สุวรรณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
อ632 
ตะลุยเกมสร้างสรรค์ฟันฝ่าด่านภาษาอังกฤษสุดหิน
   หนูปุ๊ก / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
428.007
s5516 
ตะล็อก ก๊อกแก๊ก
   อินทรายุธ เทพคุณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
อ3542 
ตะเกียงหิ่งห้อย
   แน่งน้อย-ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

น725 
ตัวประกอบของจำนวนนับ
   พรทิพย์ ยาวะประภาษ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
513.211
พ3937 
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบโครงการ..
   วัฒนา มัคคสมัน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
971.1
ว113 
ตัวไหมของกะพ้อ
   สมนึก พานิชกิจ / 2531
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส5028 2531 
ตามรอยมัมมี่
   เบรซิน่า, โทมัส / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
833.914
บ723 
ตำนานภาษิตไทย
   พัชรี มีสุคนธ์ / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.9
พ112 
ตำนานเทือกเขาภูแลนคา
   โชติ ศรีสุวรรณ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ช843 
ตำนานเมล็ดข้าว
   โชติ ศรีสูวรรณ / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ช43 2537 
ตำรวจหญิงพอลลี่
   สุรณี จิวริยเวชช์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ส4743 
ติวเด็กหลังห้องให้คล่อง Grammar
   ศิริพร แก้วพิศ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

8373 
ตุ๊กตาจ๋าอยู่ไหน
   พงษ์สถิตย์ ไพศาลสุจารีกุล / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
1447
พ 
ต้นหอมไปลอยกระทง
   พิศิษฐ รัตนวงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
พ383 
ต้องดีขึ้น (อีกนิดหนึ่ง)
   ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2
ท7371 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.