ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
50 วิธีเรียนดีเราทำได้
   ปวีณา แย้มสี / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300
ป7342 
500 คำศัพท์น่ารู้ อังกฤษ จีน ไทย
   สิงห์ สิโรหิ, มธุ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
413
ส327 
50วิธีทำดีเราทำได้
   จา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
100
จ2 
50วิธีมารยาทดีเราทำได้
   จา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
700
จ2 
5Q ฉลาดรอบ กับ 30 ยอดอัจฉริยะ
   ศุภลักษณ์ อาศิรพจน์มนตรี / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
155.4
ศ4671 
60 สูตร น้ำผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพ
   ศริญญา คชารัตน์ / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
641.34
ศ73 2537 
6เดือน6คุณภาพ
   นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ช3577 
77 ปํญหากลุ้มใจของวัยทีนพร้อมวิธีแก้
   พรรณนิภา น้ำใจเย็นฉ่ำ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
155.5
พ7745 
99ways to say "very good"
   หลุยส์ อัมสุทธิ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ห74 
A TriP Around the World
   ดุจเดือน กลั่นคูวัด / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
443.611
2551 
Adventure KOREA รู้ภาษาเกาหลี ฉบับ พูด กิน เที่ยว
   กนกรัตน์ ชุมสายใจ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ADVERB
   สนิท รักษ์พงศ์ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
2542 
brain power คู่มือสมองดี
   หนูดี วนิษา เรซ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ว370 
card games เสริมความรู้อาเซียน
   บัวบูชา 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

บ117 
ENGLISH THROUGH PICTURES 1 เรียนภาษาอังกฤษด้วยรูปภาพ
   ยุทธศักดิ์ เซียเฟอี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
428.2407 
gram toon grammar2 ฉบับการ์ตูน
   สุรางคนา เก่งสาริกิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
425
ส4721 
Grammarระดับประถมศึกษา
   อรพินท์ อุดมพรรณ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

9765 
GRAMTOONGrammar 1
   นันทนัช อิงครัตน์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
425
น5452 
Mind Map พูดจีน แบบเน้นๆ
   สุ่ย หลิน / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.18249591
ส46ม 
Mindless กินไม่รู้ตัว Eating
   อิฏฐพร ภู่เจริญ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ5331 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.