ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
นิทานจากดวงดาว
   ปิยตา วนนันทน์ / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ป800 
นิทานพื้นบ้านชายแดนภาคใต้
   ประพนธ์ เรืองณรงค์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ป71 
นิทานฟันน้ำนม วัย 3 ขวบ
   สติมสัน, โจแอน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ส436 
นิทานฟันน้ำนม วัย 5 ขวบ
   สติมสัน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ส436 
นิทานสอนใจวัยอนุบาล
   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ส21 
นิทานสุภาษิต
   ชินภัทร ภูมิรัตน / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ช35611 2556 
นิทานอักษร
   ธีระ ต.วรรณ / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ธ4292 2538 
นิทานอักษร เล่ม 2
   สุทัตตะมานพ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ส44 
นิทานโบราณ(บางเรื่อง)
   กรมพระยาดำรงชานุภาพ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ก5276 2552 
นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง)
   พระนิพนธ์สมเด็จพระบรมวงส์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2
พ7115 
นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง)
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2
ก76 
นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง)
   ผศ. ยุพร แสงทักษิณ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2
ย467 
นิทานโบราณสำนวนและภาษิตคำกาพย์ภาคใต้
   ประพนธ์ เรืองณรงค์ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2
ป711
2545 
นิทานไทย
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ก711 
นี่คือเมล็ดอะไรนะ
   ฐิติยา โรจน์สวัสดิ์สุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ฐ343 
นี่ไงล่ะร่างกายของเรา
   เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ / 2532
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
น2386 
น้ำ
   คิม เทเลอร์ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ค36 2542 
น้ำ แสนสนุกสุขหรรษา
   กัญยารัตน์ วุฒิวัฒน์ 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

ก5116 
น้ำตาลมะพร้าว:ความหวามนจากภูมิปัญญาไทย
   วีระ เทพกรณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
664.1
ว3711 
น้ำตาลมะพร้าว:ภูมิปัญญาไทย
   วีระ เทพกรณ์ / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
664.1
ว4528 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.