ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
น้ำรอบตัว
   นิพพิทา นาวิกานนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
553.7
น3663 
น้ำเสียสู่น้ำดี
   อำรุง จันทวานิช / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
อ21742 2541 
น้ำแสนสนุกสุขหรรษา
   เดิร์ก นีลันท์ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ด537 2552 
น้ำใจนกกระจิบ
   ละเอียด สดคมขำ / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

7115 
น้ำใจนักกีฬา
   ลมุล รัตตากร 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

ล647 
นํ้าแสนสนุกสุขหรรษา
   กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ก5116 2552 
นํ้าใจนักกีฬา
   ลมุล รัตตากร / 2522
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ล 4642 2522 
บทกวีอังกฤษสำหรับเด็กไทย
   สมจิต เอี่ยมศุภนิมิตร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
420
ส62 
บทละครนอก ไชยเชษฐ์ ในราชนิพนธ์ พระราชสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย
   บุษบา ประภาสพงศ์ / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
บ485 2538 
บทสวดมนต์สำหรับนักเรียน
   พรรณี ขันติศริริ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
พ774 
บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม ๔
   คุณหญิงกษ วรรณ ณ อยุธยา / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
400
ค4293 
บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม1
   กาญจนา นาคสกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
465.91ก 212 
บรรยายความตามโคลงโลกนิติ
   โกวิท ตั้งตรงจิตร / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.9
ก87 2553 
บรูไน
   ดลยา เทียนทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.55
ด762 
บัณทิตที่แท้จริง
   อมรา มลิลา / 2532
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
อ3008 
บันทึก คนเสื้อกาวน์ เรื่องเล่าจาก...ยะลา
   ปรีชา ไชยบุญเรือง / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
320
ป7322 
บันทึกกลับดึกดำบรรพ์
   โคบะตะเคะ,คุนิโอะ / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

8151 
บันทึกของซีกู
   เอมิลี นัชรุ้ลลอฮ์ / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
5 4721 2548 
บันทึกความสำเร็จ โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง
   ปรียนันทนา พงษ์ไพบูลย์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
170
ป7365 
บันทึกนักวิทยาศาสตร์มือใหม่
   ออสโตรสกี,นีโกล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
505.8
อ98 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.