ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
บันทึกปลัดกระทรวงฯ
   วิชัย พยัคฆโส / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ว32116 
บันทึกไดโนเสาร์
   บรัมป์ตัน, คีธ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
808.89
บ213 2539 
บิลล์เกตส์
   ชอย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
900
ช96 
บุคคลสำคัญของโลก
   วิมล กุณราชา / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
900
ว367 
บุคคลสำคัญในอาเซี่ยน
   สุภฤกษ์ บุญกอง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
341
ส 
บุญ-บารมี ที่กู้แผ่นดินไทย
   พระธรรมปิฏก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294
พ-บ 
บูชาไฟ
   บุษบง โควินท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

บ495 
บ้านพอเพียง
   ไพโรจน์ คงเกิด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
พ8725 
บ้านหนังสือในหัวใจ
   ธีระ ต.สุวรรณ / 2533
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ธ 2749 2533 
บ้านเขา บ้านเรา
   สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สย420/ฉ2 
บ้านเรา บ้านเขา
   สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

8116 
บ้านไร่สามคี
   ธิติมา ช้างพุ่ม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ธ2426 
ปฏิรูปการศึกษาไทย..ในมุมประชาชน
   สำนักงานปฏิรูปการศึกษาองค์การมหาชนเฉพากิจ / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส3022 2544 
ปทานุกรมคำศัพท์ไทยป.6
   เสาวนีย์ พนัสสรณ์ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2542
56 
ประชุมสุภาษิตพระร่วง
   สุคนด์ วิบูลย์ศิลป์ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส85
2552 
ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ
   เมธินี คุปพิทยานันท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ม54 
ประวัติบุคคลสำคัญ
   สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ / 2531
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
ส654 
ประวัติพระพุทธเจ้า
   กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
200
ก1133 
ประวัติย่อการ์ตูนไทย
   นิรวาณ คุระทอง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
741.5
น5365 
ประวัติศาสตร์สุดอี๊
   สุวดี จงสถิตย์วัฒนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
900
ส4743 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.