ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ประวัติศาสร์ไทยจะเรียนจะสอนกันอย่างไร
   อำรุง จันทตร์วานนิช
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
อ21742 
ประเพณี
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
390
ก4054 
ประเพณีพิธีไทย
   หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศสมัย ดิศกุล
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
390.593
พ4646
2545 
ประเพณีสุดทึ่งอาเซียน
   สุวดี จงสถิตย์วัฒนา / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
341.2473
ส4743 
ประเพณีไทย 4 ภาค
   ฐิติรัตน์ เกิดหาญ / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
700
ฐ343 2550 
ปรัชญา
   ปรีดา ข้าวบ่อ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ป7342 
ปรัชญาการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   อุดมพร อมรธรรม / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.1
อ446 2549 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว
   อุดมพร อมรฉรรม / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
330.1
อ5139 2537 
ปลาทู
   วีระ เทพกรณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
597.782
ว4508 
ปลาทู
   วีระ เทพกรณ์ / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
597.782
ว4456 
ปั้นดินเหนียวให้เป็นเครื่องประดับสีเงิน
   สุคนธ์ แคแสด / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
000ส4154 
ปิดตา เปิดหน้าต่าง
   มนธิรา ราโท / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
ม5437 
ปุลากง
   โสภาค สุวรรณ / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส4042 2544 
ปุลากง
   โสภาค สุวรรณ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
88621ส
2544 
ปูยักษ์ อยากสวย
   ชัยพร พายิชรุทติวงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ช116 
ป่าชายคลอง
   วีระ เทพกรณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
577.698
ว4511 
ป่าชายคลอง:ป่าพี่ป่าน้องของป่าชายเลน
   วีระ เทพกรณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
577.698
ว3711 
ป้ญหานักเรียนอ่อนคณิตศาสตร์ครูสามารถแก้ไขได้
   กษ วรวรรณ ณ อยุธยา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510
ก2291 
ป้องกันภัยยาเสพติด
   สันติ จัยสิน และคณะ / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส54 
ป้องกันภัยยาเสพติด
   สันติ จัยสัน / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส1143 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.