ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
   บุษบง โควินท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.1593 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
   ทิพย์วรรณ แสวงศรี / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923
ท366 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
   บุษบง โควินท์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923
บ4852 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
   ทิพย์วรรณ แสวงศรี / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923
ท366 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย
   ทิพย์วรรณ แสวงศรี / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923
ท366 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
   บุษบง โควินท์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1593
บ4852 
พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
   สิงห์โต ปุกหุต / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
982
ส324 
พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
   สิงห์โต ปุกหุต / 2527
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ส324 
พระพุทธศาสนา
   ประกิจ เกษกลางดอน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ปึ2 
พระพุทธเจ้า
   สายสนม สันธิศิริ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส5160 2551 
พระพุทธเจ้า เล่ม ๓
   สายสนม สันธิศิริ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.3092
ส2168 
พระพุทธเจ้า เล่ม ๙
   สายสนม สันธิศิริ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.3092
ส2168 
พระพุทธเจ้าตอนโปรดเหล่าสรรพสัตว์
   พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.3092 
พระพุทธเจ้าเล่ม 2
   สายสนม สันธิศิริ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294
ส5169 
พระภูริทัต
   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
800
น836 2541 
พระมหาชนก
   ชัย ราชวัตร / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2116ช
2542 
พระมหาชนก
   พิษณุ ศุภนิมิตร / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
พ800
2542 
พระมหาชนก
   พิษณุ ศุภนิมิตร / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ป800 
พระมหาชนก
   ชัย ราชวัตร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800ช
2542 
พระมหาชนก
   MAHAJANAKA
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.