ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
พระมหาชนก
   ชัย ราชวัตร / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
ช116 
พระมหาชนก
   พิษณุ ศุภนิมิตร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800^พ2614 
พระมโหสถ
   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
800
น517 2541 
พระมโหสถ
   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.38
น836 2541 
พระยากิมย์ภักดี
   พระยากิมย์ภักดี / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
พ7116 
พระยาพิชัยดาบหักทหารเสือพระเจ้าตาก
   วลัยลักษณ์ ทรงศิริ / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ว1452 2535 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก711 
พระราชบุญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
711 
พระราชประวัติ มหาราชไทย
   ธนากิต / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923
4521 
พระราชประวัติกษัตริย์ไทย
   กรมพระมาดำรงราชานุภาพ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1593 
พระราชประวัติกษัตริย์ไทย
   ดำรงราชานุภาพ,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2505-2586
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวมหาราช
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1593
ส654 
พระศลีอารย์
   ส.พลายน้อย / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ส4050 
พระองคุลิมาล
   สมชาย ปานประชา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
200
ส5223 
พระอาทิตย์แสนวิเศษ
   อารยา อุดมเดช / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ม500 
พระเจ้ากรุงสยาม
   ส.พลายน้อย / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1593
พ726 
พระเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนา
   อุดมพร อมรธรรม. / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1593
อ446 
พระเจ้าอยู่หัวของประชาชน
   กนกวลี ชูชัยยะ / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
ก5177 
พระเตมีย์
   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ1463.T5
น836 2541 ล.1 
พระเนมิราช
   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ1463.T5
น836 2541 ล.4 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.