ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
NTและO-NET ป.3 รวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
   เสียง เชษฐศิริพงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372
เ8362 
SURVIVOR จีน พูดจีนกลางได้ไปไหนก็สนุก พกไปเที่ยวก็รอดพกไปเรี..
   นาน่า 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
915.904
น6ช7 
THE ADJECTIVE คำคุณศัพท์
   สุนทร โคตรบรรเทา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ส4547 
THE COLOR PICTURE DICTIONARY
   อักษรเจริญทัศน์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
420
อ5167 
THE NOUN:คำนาม
   สุทร โคตรบรรเทา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ส4547 
the pronoun : คำสรรพนาม
   สุนทร โคตรบรรเทา / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
119
84 
THINK สารานุกรมชวนคิด สังคมและประวัติ
   โกปีน บรีชีต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
900
โกปีน บรีชีต 
Think สารานุกรมชวนคิด สังคมและประวัติศาสตร์
   โกปีน, บรีชีต / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
903
ก853 2552 
top ป.4 วิชาสังคม
   สำนักงานบัณทิฑแนะแนว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
372.076
พ5570
2537 
Why! เก่งออกเสียงภาษาอังกฤษ เล่ม 1
   ครุชา ปัญชะนา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
421.52
ค7422 
why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เล่ม 6
   วลี จิตรจำรัสรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ว7323 
Why? ตะลุย โลกแมลง
   อวรรณ จุลแก้ว / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ5303 2550 
Why? พืช
   นริศร์ จิตปัญโญยศ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
580
น738 
why? สมอง
   วลี จิตจำรัสรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ว5548 
Why? เทคโนโลยีอวกาศ
   ฮวัง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
520
อ7112 
Why?ช่วยเด็กประถมเก่งคณิตเล่ม 2
   พนิดา สมบูรณ์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
พ5342 
Why?ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เล่ม1
   วิวรรธนี สุขยศ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ว3777 
Why?นก
   ชลธิชา โพธิ์ทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ช7432 
Why?ปลา
   สโรช หลวงจำปา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส872 
Why?รักน้ำ
   นริศร์ จิตปัญโญยศ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
น7387 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.