ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
พิน็อคคิโอ
   กรรณิกาณ์ จันทร์พุ่ม / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ก5297 2549 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย
   สุจิตรา มาถาวร / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส4234 2541 
พิพิธภัณฑสถานแห่งในประเทศไทย
   สุจิตรา มาถาวร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
2541 
พืชหมุนเวียน
   ดิสรณ์ พรปัทมา / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ด387 
พุทธทาสลิขิต
   คณะศิษยานุศิษย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
200 
พุทธประวัติ
   บุษบง โควินท์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บ4842 2546 
พุทธประวัติ ตอน ดับขันธปรินิพพาน
   บุษบง โควินท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.3092
บ48 
พุทธประวัติ ตอน ตรัสรู้
   บุษบง โควินท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.3092
บ48 
พุทธประวัติ ตอน ประสุติ
   โควินท์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ค873 2546 
พุทธประวัติปฐมเทศนา
   บุษบง โควินท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
2943092 
พุทธประวิติ ตอน ดับขันธปรินิพพาน
   บุษบง โควินท์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.3092
บ485 
พูดจริง ทำจริง
   ปรีดา ปัญญาจันทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ป7321 
พูดจีนกลางได้ไปไหนก็สนุก
   ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.18249591
ช255ก 
พูดโทรศัพท์ Hello!...Who"s speaking?
   ครูแหม่ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ม4979 2551 
พ่อคนดีที่หนึ่งเลย
   รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ร4297 
พ่อคือศรัทธาในใจลูก
   กุลยา ตันติผลาชีวะ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371.392
ก47 
พ่อผมเป็นซุปเปอร์แมน
   ติโม ปารเวลา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ต386 
ฟองน้ำ
   ดิสรณ์ พรปัทมา / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ด3872 2541 
ฟังทอง
   ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
635.62
ป711 
ฟิลิปปินส์
   จิตติมา คิ้มสุขศรี / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.9จ3443 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.