ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
มณีพิชัย
   กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
ก2410 
มนต์คลายโกรธ
   ทูตใจ / 2515
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ท42
2515 
มรดกโลกในประเทศไทย
   ณัฐวุฒิ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
ณ243 
มรรยาทคุณหนู
   ประชุมพร สุวรรณตรา / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ป711 2545 
มรรยาทไทยและราชาศัพท์
   สุทธิ ภิบาลแทน / 2530
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
395
ส44 2530 
มลพิศอากาศ
   ธงชัย พรรณสวัสดิ์ / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
360
ธ22116 
มลพิษน้ำ
   ธงชัย พรรณสวัสดิ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
360
ธ1523 
มลพิษอากาศ
   นางเกตุวลี พิศาลบุตร / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
360
ก447 
มลภาวะทางอากาศ
   สงกรานต์ แหยมแก้ว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส21 
มลาบรี
   ถวัลย์ มาศจรัส / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ถ800 
มลาบรี
   ถวัลย์ มาศจรัส
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
ถ4299 
มหัศจรรย์.....พืชและสัตว์
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ช 4524 2546 
มหัศจรรย์...พืชและสัตว์
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
580
ช6765 
มหัศจรรย์ร่างกายของหนู
   ชเว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
611
ช57 
มหัศจรรย์ศึกสูตรคูณ
   อิงอร ศรีเกษ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
513.9
อ3297 
มหัศจรรย์ศึกสูตรคูณ3
   อิงอร ศรีเกษ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
อ3297 
มหัศจรรย์สูตรคูณ เล่ม1
   อิงอร ศรีเกษ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
513.9
อ3297 
มหาราชกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
   อุดม เชยกีวงค์ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ446 2545 
มหาราชกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
   อุดม เชยกีวงศ์ 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923
อ446 
มะพร้าว ต้นไม้แห่งชีวิต
   เกษร สุนทรเสรี / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ก634.61 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.